БМК ЛИЗИНГ ЕООД

Бърз кредит от БМК ЛИЗИНГ ЕООД

Фирма за бърз кредит БМК ЛИЗИНГ ЕООД

всички небанкови финансови институции
БМК ЛИЗИНГ ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите БМК ЛИЗИНГ ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00436

206187833

БНБ-109167/02.12.2020

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1404 ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ 43

ПЕТЯ ИВАНОВА ЖЕЛЕВА, ТЕЛ. 0892279666

Дейности по ЗКИ

1.Финансов лизинг. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 3.други дейности. 4.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 5.Парично брокерство. 6.Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали, с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали