БМ ЛИЗИНГ ЕАД

Бърз кредит от БМ ЛИЗИНГ ЕАД

Фирма за бърз кредит БМ ЛИЗИНГ ЕАД

всички небанкови финансови институции
БМ ЛИЗИНГ ЕАД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите БМ ЛИЗИНГ ЕАД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00109

131072664

РД22-2372/27.11.2009

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИА 1303 БУЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 109-115, БИЗНЕС СГРАДА ТАО

СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ТЕЛ. 0892333652

Дейности по ЗКИ

1.Финансов лизинг. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 3.други дейности