БИ ЕНД ДЖИ КРЕДИТ ООД

Бърз кредит от БИ ЕНД ДЖИ КРЕДИТ ООД

Фирма за бърз кредит БИ ЕНД ДЖИ КРЕДИТ ООД

всички небанкови финансови институции
БИ ЕНД ДЖИ КРЕДИТ ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите БИ ЕНД ДЖИ КРЕДИТ ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00250

201513004

РД22-1283/22.06.2011

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1113 УЛ. НЕЗАБРАВКА, № 25, ЕТ. 5

СИМЕОН ИВАНОВ ГЕТОВ, ТЕЛ. 070010410

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства