БЕ ПЛЮС ООД

Бърз кредит от БЕ ПЛЮС ООД

Фирма за бърз кредит БЕ ПЛЮС ООД

всички небанкови финансови институции
БЕ ПЛЮС ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите БЕ ПЛЮС ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00292

202184355

РД22-2301/24.10.2012

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1408 Ж.К. ИВАН ВАЗОВ, УЛ. “ДИМИТЪР МАНОВ” №19-21

АТАНАС ИВАНОВ БОЙЧЕВ, ТЕЛ. 0888510061

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.други дейности. 3.Финансов лизинг