“ББР ЛИЗИНГ” ЕАД

Бърз кредит от “ББР ЛИЗИНГ” ЕАД

Фирма за бърз кредит “ББР ЛИЗИНГ” ЕАД

всички небанкови финансови институции
“ББР ЛИЗИНГ” ЕАД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите “ББР ЛИЗИНГ” ЕАД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00417

205565411

БНБ-56033/17.05.2019

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1000 УЛ. „ДЯКОН ИГНАТИЙ“ № 1

ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ, ТЕЛ. 02/4529462

Дейности по ЗКИ

Финансов лизинг