БАКБ ФАЙНЕНС ЕАД

Бърз кредит от БАКБ ФАЙНЕНС ЕАД

Фирма за бърз кредит БАКБ ФАЙНЕНС ЕАД

всички небанкови финансови институции
БАКБ ФАЙНЕНС ЕАД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите БАКБ ФАЙНЕНС ЕАД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00336

131428530

БНБ-17860/10.02.2015

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1000 УЛ. “СЛАВЯНСКА” № 2

КАЛИНА КИРИЛОВА БЕНЧЕВА, ТЕЛ. 02/9058260

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг