Б.Л.ЛИЗИНГ АД

Бърз кредит от Б.Л.ЛИЗИНГ АД

Фирма за бърз кредит Б.Л.ЛИЗИНГ АД

всички небанкови финансови институции
Б.Л.ЛИЗИНГ АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите Б.Л.ЛИЗИНГ АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00123

175043618

РД22-2512/11.12.2009

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1138 БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 144

ИРЕНА РУМЕНОВА АНГЕЛОВА, ТЕЛ. 0035928620659

Дейности по ЗКИ

1.Финансов лизинг. 2.други дейности