АУТОБОХЕМИЯ АД

Бърз кредит от АУТОБОХЕМИЯ АД

Фирма за бърз кредит АУТОБОХЕМИЯ АД

всички небанкови финансови институции
АУТОБОХЕМИЯ АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите АУТОБОХЕМИЯ АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00156

117019045

РД22-0216/28.01.2010

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1220 УЛ.ХАН КУБРАТ 27

СВЕТЛИН ВЪРБАНОВ ГЕОРГИЕВ, ТЕЛ. 02/ 813 700

Дейности по ЗКИ

1.Финансов лизинг. 2.други дейности