АРКУС ФИНАНС АД

Бърз кредит от АРКУС ФИНАНС АД

Фирма за бърз кредит АРКУС ФИНАНС АД

всички небанкови финансови институции
АРКУС ФИНАНС АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите АРКУС ФИНАНС АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00388

204775937

БНБ-165014/27.10.2017

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ПЛОВДИВ 4000 БУЛ. ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 152 ЕТ.4 ОФИС 3А

СТЕФАН ПЕЙЧЕВ ПЕЕВ, ТЕЛ. 0882933523

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства