АПС БЕТА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Бърз кредит от АПС БЕТА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Фирма за бърз кредит АПС БЕТА БЪЛГАРИЯ ЕООД

всички небанкови финансови институции
АПС БЕТА БЪЛГАРИЯ ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите АПС БЕТА БЪЛГАРИЯ ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00351

203374133

БНБ-82218/09.09.2015

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1404 РАЙОН ТРИАДИЦА, БУЛ. БЪЛГАРИЯ 81 В, ОФИС 3

ХРИСТО МАРИНОВ МАРИНОВ, ТЕЛ. +35929034621

Дейности по ЗКИ

Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.)