АМИГО ФИНАНС ЕООД

Бърз кредит от АМИГО ФИНАНС ЕООД

Фирма за бърз кредит АМИГО ФИНАНС ЕООД

всички небанкови финансови институции
АМИГО ФИНАНС ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите АМИГО ФИНАНС ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00379

204009205

БНБ-20154/10.02.2017

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1592 ГР.СОФИЯ, БУЛ. ХРИСТОФОР КОЛУМБ № 43, ЕТ. 8

ПЪРВОЛЕТА МАРИНОВА ИВАНОВА, ТЕЛ. 0878947123

Дейности по ЗКИ

Финансов лизинг