АЛФА КРЕДИТ ЕООД

Бърз кредит от АЛФА КРЕДИТ ЕООД

Фирма за бърз кредит АЛФА КРЕДИТ ЕООД

всички небанкови финансови институции
АЛФА КРЕДИТ ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите АЛФА КРЕДИТ ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00471

200824066

БНБ-33104/22.03.2023

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ШУМЕН 9700 БУЛ.”РИШКИ ПРОХОД № 219

ДИМИТЪР ВЛАДИСЛАВОВ КИПРОВ, ТЕЛ. 0889230978

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг