АКСЕС ФАЙНАНС АД

Бърз кредит от АКСЕС ФАЙНАНС АД

Фирма за бърз кредит АКСЕС ФАЙНАНС АД

всички небанкови финансови институции
АКСЕС ФАЙНАНС АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите АКСЕС ФАЙНАНС АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00465

207140327

БНБ-120019/11.11.2022

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1408 РАЙОН ТРИАДИЦА, Ж.К. ИВАН ВАЗОВ, УЛ. БАЛША № 1, БЛОК 9, ЕТ.2

ИВА ИВАНОВА НИКОЛОВА, ТЕЛ. 0882550657

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства