АЙЗАЕМ.БГ ООД

Бърз кредит от АЙЗАЕМ.БГ ООД

Фирма за бърз кредит АЙЗАЕМ.БГ ООД

всички небанкови финансови институции
АЙЗАЕМ.БГ ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите АЙЗАЕМ.БГ ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00360

203595295

БНБ-104593/17.11.2015

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1510 ЖК.ХАДЖИ ДИМИТЪР,УЛ.ПАНАЙОТ ХИТОВ,БЛ.118,ВХ.Д,ЕТ.1

СОФИЯ СИМЕОНОВА КОЛЕВА, ТЕЛ. 0886006655

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.)