АЙ ТРЪСТ ЕООД

Бърз кредит от АЙ ТРЪСТ ЕООД

Фирма за бърз кредит АЙ ТРЪСТ ЕООД

всички небанкови финансови институции
АЙ ТРЪСТ ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите АЙ ТРЪСТ ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00346

203508899

БНБ-62712/08.07.2015

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1463 БУЛ. ВИТОША 146, СГРАДА А, ЕТ.4, БИЗНЕС ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ

ИВА МИХАЙЛОВА ШАЛАМАНОВА, ТЕЛ. 0889232775

Дейности по ЗКИ

1.Гаранционни сделки. 2.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.)