АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД

Бърз кредит от АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД

Фирма за бърз кредит АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД

всички небанкови финансови институции
АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00298

202255877

РД22-2675/30.11.2012

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1407 УЛ. СРЕБЪРНА № 16, БЛ. ПАРК ЛЕЙН ОФИС ЦЕНТЪР, ЕТ. 8

СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ, ТЕЛ. 0889770707

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства