АЙ ЕФ ДЖИ ФИНАНС ООД

Бърз кредит от АЙ ЕФ ДЖИ ФИНАНС ООД

Фирма за бърз кредит АЙ ЕФ ДЖИ ФИНАНС ООД

всички небанкови финансови институции
АЙ ЕФ ДЖИ ФИНАНС ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите АЙ ЕФ ДЖИ ФИНАНС ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00450

202033143

БНБ-38561/06.04.2022

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1408 УЛ. МАЙОР ПЪРВАН ТОШЕВ 22-24, ЕТ. 1, ОФИС 1

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА, ТЕЛ. 0888787607

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг