АИМ ФИНАНС ООД

Бърз кредит от АИМ ФИНАНС ООД

Фирма за бърз кредит АИМ ФИНАНС ООД

всички небанкови финансови институции
АИМ ФИНАНС ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите АИМ ФИНАНС ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00178

201015391

РД22-0713/25.03.2010

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ПЛОВДИВ 4003 УЛ. ПОЛЕТ 1

СВЕТОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ СЛАВОВ, ТЕЛ. 032/966978

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 3.Финансов лизинг