АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

Бърз кредит от АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

Фирма за бърз кредит АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

всички небанкови финансови институции
АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00353

203670940

БНБ-87835/01.10.2015

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1335 БУЛ. Д-Р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ № 25, ОФИС СГРАДА ЛАБИРИНТ, ЕТ. 2, ОФИС 4

ЮЛИЯ ХРИСТОВА ЮРГАКИЕВА, ТЕЛ. 02 483 55 35

Дейности по ЗКИ

Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.)