АДМИРАЛ ФИНАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Бърз кредит от АДМИРАЛ ФИНАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Фирма за бърз кредит АДМИРАЛ ФИНАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД

всички небанкови финансови институции
АДМИРАЛ ФИНАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите АДМИРАЛ ФИНАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00485

207524826

БНБ-20437/12.02.2024

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1700 РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ, УЛ. КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ № 22, ПАРТЕР, ОФИС 1

ВЛАДИМИР СВЕТОСЛАВОВ КИРИЛОВ, ТЕЛ. 0886841995

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 3.Финансов лизинг