АДЕССО КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Бърз кредит от АДЕССО КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Фирма за бърз кредит АДЕССО КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

всички небанкови финансови институции
АДЕССО КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите АДЕССО КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00312

202250289

РД22-1237/05.06.2013

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

БОТЕВГРАД 2140 ОБЛАСТ СОФИЯ,БУЛ.”ТРЕТИ МАРТ”№83

ЛЪЧЕЗАР ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВ, ТЕЛ. 0889502457

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства