ФОРУКОМ И КОМПАНИЯ ООД

ФОРУКОМ И КОМПАНИЯ ООД

Бърз кредит от ФОРУКОМ И КОМПАНИЯ ООД

Фирма за бърз кредит ФОРУКОМ И КОМПАНИЯ ООД

ФОРУКОМ И КОМПАНИЯ ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ФОРУКОМ И КОМПАНИЯ ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

 

Регистрационен № на финансова институция

BGR00003

ЕИК (БУЛСТАТ)

836034051

Номер и дата на заповед за вписване

РД22-1280/21.07.2009

Адрес за кореспонденция

ХАСКОВО 6300 УЛ. ДОБРУДЖА 10 ВХ.Б ЕТ.2 ОФИС 23

Лице за контакт

ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ, ТЕЛ. 038660661

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали, с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали. 3.други дейности