Бърз кредит на вноски до 3 000.00 лв.

Бърз и прозрачен заем до минути

Финансов продукт предоставен от „Кредисимо“ АД. За лица на 18 години!
Представителен Пример: За кредит от 800,00 лева, с избран падеж 30-то число всеки месец и период на изплащане от 8 равни месечни вноски в размер 115,57 лева всяка, при фиксирана лихва от 40.00 % и ГПР 48.20 %, обща сума за връщане 924,56 лева. Максималният ГПР, който може да бъде достигнат е в размер на 50%